Model允儿OL制服美腿玉足(下部)[31P]_允儿_丽柜

Model允儿OL制服美腿玉足(下部)[31P]_允儿_丽柜

不善用之,夺命变为丧命矣。或疑何首乌今人艳称之,吾子薄其功用,得毋矫枉之过欤?

大约乌芝麻前药各用一斤,万年青只可用十片,断断莫多用也。以黄连治心之君火,则热变为寒。

世人弃而不收,谁知为药笼中必需之物乎。 桑椹,专黑髭须,尤能止渴润燥,添精益脑。

膀胱之水不能下通,本于寒者少,由于热者多。凡人日夜之间,必心肾两交,而后水火始得既济,火水两分,而心肾不交矣。

既用附子,而不制其猛悍之气,则过逐阴寒,一往罔顾,未必乘胜长驱,随阴寒而尽散热,必元阳无可归,而气又遽亡。止哕定吐,除霍乱,止恶心,腹痛,温脾胃,治虚劳冷泻,消宿食,止休息痢,安胎颇良,但只可为佐使,以行滞气,所用不可过多。

余用海藻五钱、茯苓五钱、半夏一钱、白术五钱、甘草一钱、陈皮五分、白芥子一钱、桔梗一钱,水煎服,四剂而瘿减半,再服四剂,而瘿尽消,海藻治瘿之验如此,其他攻坚,不因此而可信乎内容:甘遂,味苦、甘,气大寒,有毒,反甘草。能止衄血妄行,咯血、吐血亦可用,消瘀血,止崩带,调妇人血候不齐,去儿枕痛,疗跌扑折伤,亦佐使之药,能治实,而不可治虚。

Leave a Reply