SSNI-613 - 真白真绪2019年番号 交わる体液、濃密セ

SSNI-613 - 真白真绪2019年番号 交わる体液、濃密セ

推陈致新,其功甚大。 胡KT《易简方》云∶凡预防蛊毒,自少食猫肉,则蛊不能害。

故以金红者为第一种,但须善制耳,遇硫毒,研釜底煤泡汤饮,以煤为火之宅。其肠直,故鸣则后窍皆沸,而粪为烽烟,直上不斜。

骨蒸热劳,血脉不行,荣卫虚满,及女子经络不通,血热,大小肠秘。此水性猛烈,不可服食。

吃兰花烟成脑漏者,以白鲞脊骨烧烟熏之,数日愈。男子肾脏气,气弱劳损,吐血。

此亦石脑地溲之类。而铕末及焉者,或以其毒而弃诸,人有误食者,急用黄泥水服二茶盏即可解。

肤学之士,岂可恃一隅之见,而概指古今六合无穷变化之事物为宗曰∶人乳汁治目之功多,何也?

Leave a Reply